Do preklica obhajanje sv. maše ob navzočnosti vernikov ni dovoljeno. Dovoljen je prejem sv. obhajila ob poprejšnjem dogovoru.

Več navodil si preberite tukaj.

Prav tako se verouk do nadaljnjega izvaja na daljavo. Starše in veroučence vabimo in prosimo, da snov, kolikor je mogoče, pogledate doma. Več….

NEDELJA 29.11.2020

Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!
(Mr; 13,37)

Kolikokrat v življenju izrečemo in slišimo: “ko bi to vedel, bi naredil vse drugače”. Tu nas Jezus opozarja, naj živimo in delamo tako, da smo ves čas čuječi in pripravljeni na srečanje z Njim. Opozarja nas, da pride, ko ga ne bomo pričakovali in ne vedeli, da prihaja. To pomeni, da vsak dan in vsako uro dneva živimo z mislijo nanj in nosimo v srcu ter mislih Njegove napotke in zapovedi.
Venci na naših mizah nas spominjajo na to, da se vse ponavlja. Hkrati nam predočujejo, da prihaja na svet LUČ. Vsak teden malo več luči. Jo bomo sprejeli?