S ponedeljkom, 12. aprilom 2021, se zopet dovoljuje udeležba vernikov pri sv. maši. Več v navodilu škofov.
Verouk še vedno poteka na daljavo.

Vsem, ki ste se v teh dneh spomnili župnije z nakazilom na TRR se iskreno zahvaljujemo. Bog povrni!

BELA NEDELJA, 11.04.2021

Verjeti ali vedeti? To ni vprašanje - Delo

Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!
(Jn 20;29)

Dogodek, ko Tomaž kategorično zavrne, da bi veroval, ne da bi videl, je današnjemu svetu tako zelo blizu. Za vse, kar naj bi verjeli, počeli, izpolnjevali zahtevamo dokaz in utemeljitev, kako, čemu in zakaj. Jezus bi se povsem upravičeno lahko razjezil in Tomaža “nekam poslal”, saj je bil njegov učenec in je vedel vse, kar je Jezus o sebi povedal in napovedal. Vendar ne! Jezus se odzove na Tomažev dvom mirno in dobrohotno. Pridi, poglej, prepričaj se, položi prst in dlan, preveri! In ne bodi neveren, ampak veren! Tomažev odgovor je čudovit, kratek, a vse izpovedujoč: “Moj Gospod in moj Bog!” Jezus na te besede postavi “blagor” za vse prihodnje rodove, ki ne vidijo, a verujejo.

Jezus z odgovorom na Tomažev dvom daje upanje tudi nam: včasih ne znamo, ne zmoremo in podvomimo. Jezus nas čaka, da tudi ta dvom prinesemo predenj, se zazremo vanj in ta dvom premagamo. Ne obsoja, kot ni obsojal Tomaža, pač pa nas čaka, da umiri naš dvom, nemir in da tudi nam pokaže svoje rane ter nam podari svoj mir. Mir, ki ga svet ne more dati.

Gospod, pomnoži nam vero!