1. Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

1.a Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

  • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
  • Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
  • Obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

2.      Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno.

3.      Verouk (kateheza) in versko izobraževanje

V primeru verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, mora biti medosebna razdalja med udeleženci najmanj 1 meter. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če to izvajajo občasno, opravijo PCR ali hitro antigensko (HAG) testiranje. Pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. Enako so testiranja oproščeni posamezniki, ki izpolnjujejo v odloku navedene pogoje (sedmi odstavek, 2. člena, Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji [1]). Osebam, ki izvajajo versko oz. duhovno vzgojo in izobraževanje, testiranja ni treba opraviti, če imajo ustrezna dokazila in so bile v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljene z enim od po aktualnem odloku predpisanih odmerkov cepiva, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja. Ustrezna dokazila so: dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19. 

4.      Verniki lahko prejemajo sveto obhajilo izven svete maše; duhovniki naj k obhajilu povabijo svoje vernike, ki se niso mogli udeležiti svete maše.

5.      Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

6.      Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju vladnih odlokov in priporočil NIJZ.

Bolj podrobna navodila si lahko preberete na naslednjih povezavah: Navodila in Odgovori.

V VELJAVI OSTAJAJO VSI PREVENTIVNI UKREPI: OBVEZNO NOŠENJE MASK, KI POKRIVAJO USTA IN NOS, VZDRŽEVANJE MEDOSEBNE RAZDALJE IN RAZKUŽEVANJE ROK!
VSE VERNIKE PROSIMO, DA DOSLEDNO SPOŠTUJEJO PREDPISE!