Praznik prvega svetega obhajila
bo v nedeljo, 5. junija ob 10,30
v cerkvi na Bregu.

Slovesnost prejema
zakramenta sv. birme bo
v soboto, 11. junija ob 10,00
v cerkvi na Bregu.

K devetdnevnici pred prejemom zakramenta svete birme, pri kateri bomo prosili, naj Sveti Duh v obilju razlije svoje darove nad vse letošnje birmanske kandidatke in kandidate, se bomo zbirali vsak večer od 2. do 10. junija.