OBHAJANJE SVETIH MAŠ
Škofje so izdali nova navodila, ki veljajo do vključno 16. maja. Glede na stanje v državi bodo tudi škofje, podobno kot vlada, vsak teden sproti prilagajali navodila za versko življenje. Za obhajanje obredov v zaprtih prostorih (torej v cerkvi!)se predpis znižan na 20 m2 na osebo oz. “mehurček”. To pomeni, da je v cerkvi na Bregu lahko pri sv. maši prisotnih 9 mehurčkov. Glavna spremeba navodil je v tem, da je pri maši dovoljeno ljudsko petje in pa, da se sv. maša lahko obhaja zunaj, na prostem, vendar je število prisotnih zaenkrat še vedno omejeno na 10 mehurčkov.

Svete maše bodo ob 19,00 uri, prednost imajo tisti, ki so darovali za sveto mašo. Izjema je torek, ko je sv. maša ob 7:30. Nedeljske sv. maše so tri, ob 7:30, ob 9:00 in ob 10:30 uri. Po vsaki sv. maši je mogoče prejeti sv. obhajilo.

ŠMARNICE
S šmarnicami smo začeli kot vsako leto 1. maja. Po vsaki sv. maši in po šmarnicah ob nedeljah bo mogoče prejeti sv. obhajilo. Kot je v navadi, bodo šmarnice vsako majsko nedeljo ob 16.00 na Bregu. Toplo vabljeni!

VEROUK
Bistvena sprememba je tudi na podoročju verouka in kateheze, saj omejitev števila oseb ne velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če to izvajajo občasno, opravijo PCR ali hitro antigensko (HAG) testiranje. Pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. Testiranja so oproščeni tudi posamezniki, ki izpolnjujejo v odloku navedene pogoje (sedmi odstavek, 2. člena, Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.
Z veroukom bomo pričeli 3. maja v cerkvi na Bregu po veljavnem urniku.

PRVO SVETO OBHAJILO IN BIRMA
Podelitev zakramenta svete birme bo v soboto, 29. maja. Če bodo epidemiološka slika in s tem priporočila ostala enaka, bomo birmance razdelili v dve skupini in obhajali v cerkvi na Bregu dve slovesnosti, eno ob 9.00 in drugo ob 11.00 uri.

Praznik prvega svetega obhajila bo v nedeljo. 6. junija. Ker smo vezani na tedenska navodila, ki jih izdajajo naši škofje, vas bomo o podrobnostih obvetili kasneje.


Za vsakršno duhovno oskrbo, bodisi prejem zakramenta sprave, krsta, poroke, bolniškega maziljenja ali obhajila bolnikov ali ostarelih, pokličite v župnišče!