Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni pod okriljem Marije Pomočnice kristjanov
in svetega Mihaela!

Vsak človek hrepeni po tem, da ve, komu pripada, da ve, čigav je. Tako je za vsakega kristjana najprej pomembno, da ve, da pripada Kristusu. Takoj nato pa, da ve, kateri skupnosti na določenem območju, kjer živi, pripada. Tudi mora vsak čolnar vedeti, kje je privez njegove barke. Kakor naj bi vsak človek imel svoj dom, od koder bi prihajal in kamor bi se vračal, tako naj bi tudi vsak kristjan vedel, kje je njegov krščanski dom. Za vsakega kristjana bi to pomenilo, da ve, katera je njegova župnijska ali farna cerkev. Beseda fara izhaja iz nemške besede die Pfarre, ki pa je izpeljanka iz poznolatinske parochia, ta pa zopet izhaja iz grške besede paroikia, in pomeni soseska.

ŽUPNIJA je osnovna celica Katoliške cerkve. Izraz pomeni SKUPNOST, ki jo vodi župnik. Skupni besedni koren imamo tudi z drugimi slovanskimi jeziki: župa, županija, ban, pan, kagan, bajan. Gre za zgodovinske izraze, ki segajo v zgodnji srednji vek ali še dlje v preteklost. Pomenijo zaključene geografske enote določene upravne entitete oziroma njihovega vodje. Že etimološki izraz pomeni, da gre za nekaj skupnega. V duhovnem smislu pa pomeni, da vem, kje sem doma, da vem, komu pripadam. Vsi, ki smo krščeni, smo Cerkev z veliko začetnico, cerkev z malo začetnico pa pomeni stavbo, kjer se skupnost, imenovana Cerkev, srečuje. Kakor v vsej Katoliški cerkvi (mimogrede: katoliški pomeni vesoljni, vseobsegajoči), tako tudi v župniji velja, da življenje skupnosti sloni na treh temeljih: na oznanjevanju nauka Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, na slavljenue ali praznovanju v bogoslužju ter na dejavni ljubezni do bližnjega.

Naselja Orehek in Drulovka s cerkvijo nadangela Mihaela ter Breg ob Savi s cerkvijo Matere Božje Pomočnice kristjanov so do leta 1983 pripadala pražupniji Kranj – Šmartin. Sedaj sestavljajo novo župnijo in potruditi se moramo, da bomo čimveč naredili za edinost v župniji, ki jo tvorimo in ji pripadamo.

Ciril Plešec, župnik

Novice

Nova navodila slovenskih škofov.

13. NEDELJA MED LETOM; 27.06.2021

Hči, tvoja vera te je rešila.
(Mr; 5,34)

Ves današnji evangelij je prežet s tem, da vera v Jezusa rešuje in pravzaprav pomeni življenje. Kolikokrat mi na našo vero gledamo kot na neko obrobno, prostočasno dejavnost, ki ji namenimo nekaj časa, kadar ni ničesar drugega pametnega moč početi? Kolikokrat ima pred sveto mašo prednost kuhanje kosila, lepo vreme in sprehod, trening, učenje, celo spanje?
Jezus danes postavlja v osredje ženo, ki se v silni veri zateče k Njemu. Učenci se mu posmehujejo, ko sprašuje, kdo se ga je v gneči dotaknil. Verjetno se ga je dotikalo nekaj sto ljudi, a le ta žena z neizmerno vero, da jo bo zgolj dotik ozdravil težav, ki so jo pestile iz dneva v dan. V istem dogodku je Jair, ugleden Jud, predstojnik shodnice, ki prav tako pade na obraz v obupu, ker mu umira otrok. Veruje vanj in na koncu doživi čudež, ko Jezus vrne deklico v življenje. Vera v Jezusa je torej tista, ki premika celo mejo med življenjem in smrtjo.

Kaj bi Jezus rekel nam danes, če bi se srečali?