Sv. Mihael

Cerkev v Drulovki

Podružnična cerkev sv. Mihaela v Drulovki je prvič omenjena leta 1436 in je zgrajena iz kamna. Glavni oltar iz 17. stol, ki je izdelan v baročnem slogu, poleg kipa sv. Mihaela krasita še kipa sv. Mateja in sv. Matija. Na vrhu oltarja je kip Matere Božje z Jezusom. Cerkev so večkrat popravili in prezidali, med drugim so jo temeljito obnovili po požaru leta 1900, ko je zgorelo cerkveno ostrešje. V grobem pa je cerkev sedanjo podobo dobila v letu 1875.

Omeniti velja križev pot znanega slikarja Leopolda Layerja, ki ga je cerkev dobila v letu 1909, kot tudi prenovljen oltar s kipom sv. Mateja.

Cerkev ima danes tri zvonove, pročelje pa krasi velika freska sv. Krištofa, ki je delo slikarja Matija Bradaška. Le-ta je Krištofu nadel obraz pesnika Simona Jenka.

(podatke in fotografije povzela Simona P. Komloši po knjižici “Župnija smo ljudje: Župnija od prvih zametkov do ustanovitve/Avtorji Angelca in Lojze Fajfar, Tomaž Budkovič ” )