Verouk poteka v župnišču na Bregu.

1. razred . . . . . . . . . . . . .  torek ob 17:00 

2. razred . . . . . . . . . . . . .  torek ob 15:00     

3. razred . . . . . . . . . . . . .  torek ob 16:00

4. razred . . . . . . . . . . . . .  sreda ob 15:00

5. razred . . . . . . . . . . . . .  sreda ob 16:00

6. razred . . . . . . . . . . . . .  ponedeljek ob 15:30

7. razred . . . . . . . . . . . . .  ponedeljek ob 16:30

8. razred . . . . . . . . . . . . .  četrtek ob 15:30

9. razred . . . . . . . . . . . . .  ponedeljek ob 18:00

Srednješolci . . . . . . . . . .  petek ob 20:00

V času šolskih počitnic ni verouka!

VPIS

Vpis bo potekal v torek 5. septembra od 17 do 18.30 za 1., 2. in 3. razred.
Za prvi vpis otroka k verouku starši potrebujete rojstni ali krstni list (ali družinsko knjižico, če so starši cerkveno poročeni), v vsakem primeru pa vsaj en osebni dokument.

PRIPOMOČKI ZA VEROUČENCE

  • Otroci prve triade potrebujejo brezčrtni zvezek (lahko tudi lanski), 12 barvic in svinčnik B2, šilček ter učbenik:
    2. razred: Jezus je moj prijatelj
    3. razred: Kristjani praznujemo skupaj 3
  • Veroučenci od 4. do vključno 7. razreda naj kupijo učbenik in delovni zvezek, s seboj pa naj imajo tudi pisalo.
  • Osmošolci potrebujejo učbenik Pridi Sveti Duh in črtni A4 zvezek ter pisalo.
  • Devetošolci ne potrebujejo učbenikov.

PRISPEVEK ZA OGREVANJE IN LITURGIČNI ZVEZEK

Prispevek za prvega otroka je 40 €, za drugega 30 € in tretjega 20 €.

Vsak veroučenec bo dobil liturgični (bogoslužni) zvezek kot pripomoček za udeležbo pri nedeljski in praznični sveti maši.