Sveti krst

»Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja, velika vrata k življenju v Duhu (»vitae spiritualis ianua«) in vrata, ki odpro dostop k drugim zakramentom.« (KKC 1213)

V naši župniji se zakrament krsta podeljujejo vsako tretjo nedeljo v mesecu, priprava na krst pa je vsako sredo pred samim krstom.

Prvo sveto obhajilo

Zakrament prvega sv. obhajila vsako leto prejmejo tretješolci. Letos bo to v nedeljo 26. 5. 2024 ob 10.30.

Sveta birma

Zaradi majhnosti cerkva je v naši župniji birma vsako leto. Praviloma k zakramentu pristopijo osmošolci. Letos bo zakrament sv. birme v soboto, 18. 05. 2024 ob 10.uri.

Cerkvena poroka

Za sklenitev cerkvenega zakona se oglasite v župnišču vsaj 3 mesece pred načrtovano poroko, da se dogovorimo o vsem potrebnem.

Bolniško maziljenje

Jezus je posebno pozornost izkazoval bolnim, nemočnim in ostarelim. Posnemajmo ga in svojim domačim, ki resneje zbolijo ali gredo na operacijo, priskrbimo zakramente bolniškega maziljenja, sv. obhajila in sv. spovedi. Bolniško maziljenje ni zakrament smrti, ampak zakrament življenja! Bolnim in ostarelim prinaša milost Svetega Duha, da bolezen in trpljenje lažje prenašajo. Poživlja jih in jim pomaga k ozdravitvi, krepi jim zaupanje v Boga, umirja in opogumlja jih v strahu pred smrtjo. Kadar se bolni in ostareli ne morejo več spovedati, a se svojih grehov kesajo, jim bolniško maziljenje tudi odpusti grehe. Zakrament bolniškega maziljenja lahko krščeni prejme v vsaki težji bolezni, naj bo ta duhovna ali telesna, ne glede na bolnikovo starost! V starosti pa ga lahko krščeni prejme vsako leto ob dnevu za ostarele in bolne v naši cerkvi.

NE ČAKAJTE IN K BOLNIKU POKLIČITE DUHOVNIKA DOVOLJ ZGODAJ!

Cerkven pogreb

V nasprotju z ljudskim prepričanjem cerkven katoliški pogreb ni zakrament, ampak zakramental. Opravi ga lahko duhovnik ali pa diakon, cerkveno pokopana pa je lahko tudi nekrščena oseba, če je za to izrazila željo za časa svojega življenja. Cerkven pogreb pomaga svojcem osmisliti prehod ljubljene osebe v večno življenje, utrjuje vero, da smrt ni konec, ampak le prehod v drug in drugačen način življenja. V molitvi se združimo in prosimo, naj Bog sprejme k sebi umrlega, njegovim svojcem pa podeli tolažbo in uteho.

Svojci naj se oglasijo v župnišču in s seboj naj prinesejo katerikoli osebni dokument pokojnega, da se pogovorimo o vsem, kar je potrebno za cerkven pogreb.

Primerno je, da se za umrlega daruje tudi pogrebno sv. mašo, mašo ob 7. ter 30. dnevu po njegovi smrti.

Naša župnija lastnega pokopališča nima, pogrebi se vršijo na pokopališču v Bitnjah ter na mestnem pokopališču v Kranju, na posebno željo pa tudi drugje.