Župnija Kranj-Drulovka/Breg je zelo mlada župnija, leži na desnem bregu reke Save in obsega naselja Orehek, Drulovka in Breg ob Savi

Ustanovljena je bila leta 1983, kot odgovor na precejšnje povečanje prebivalstva zaradi novih naselij, čeprav prve omembe cerkva kot podružnic pražupnije sv. Martina segajo celo v 2. polovico 10. stol. Župnija ima dve cerkvi: cerkev Matere Božje Pomočnice kristjanov na Bregu in cerkev sv. Mihaela v Drulovki. V obeh cerkvah se redno opravljajo svete maše, tako ob delavnikih kot ob nedeljah in praznikih. Ker je župnišče na Bregu, je tam tudi formalni sedež župnije.

Župnišče na Bregu

Prvi župnik na novoustanovljeni župniji Kranj-Drulovka/Breg je bil g. Franc Ivanc, ki je svojo službo zvesto opravljal od ustanovitve, leta 1983, do svoje smrti, leta 2005. Nasledil ga je sedanji župnik, g. Ciril Plešec, ki tu vrši svoje poslanstvo od 24. 02. 2006 dalje.

Sveta Božja Mati in sveti Mihael-
prosita za nas!

(podatke in fotografije povzela Simona P. Komloši po knjižici “Župnija smo ljudje: Župnija od prvih zametkov do ustanovitve/Avtorji Angelca in Lojze Fajfar, Tomaž Budkovič ” )