Za vsebino odgovarja: Ciril Plešec, župnik

Za tehnično podporo in delovanje skrbi: Kristjan Komloši

Za posodabljanje in oblikovanje skrbi ekipa prostovoljcev.