Veliko, mogočno drevo, polno modrosti in svetlobe, se izteza proti nebu. Kot znamenje življenja in upanja, izraža Kristusov križ. Nosi evharistijo, ki sije kot sonce. Horizontalne veje se odpirajo kot roki ali krila in predstavljajo Svetega Suha.

Božje ljudstvo ni statično: giba se in neposredno namiguje na poimenovanje svetovne sinode, ki se glasi: Hoditi skupaj. Božje ljudstvo povezuje skupna moč, ki jo črpa iz Drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo hojo.

Petnajst silhuet povzema vse človeštvo v različnosti življenjskih situacij različnih generacij in izvorov. Ta vidik poudarja množica svetlih barv, ki so znamenje veselja.

Med temi ljudmi: mladimi, starimi, moškimi, ženskami, najstniki, otroki, laiki, redovniki, starši, pari, samskimi, zdravimi, bolnimi, ki so vsi na isti poti, ni hierarhije; škof in redovnica, ne hodita pred njimi, ampak z njimi. Povsem naravno, so na začetku mladi in najstniki, ki spominjajo na Jezusove besede v evangeliju: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem.« (Mt 11,25)

Horizontalni napis: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo sledi od leve proti desni v smeri poti, jo s tem poudarja in utrjuje in se zaključi z naslovom Sinoda 2021-2023, ki je umeščen višje in povzema celoto.

Avtorica loga je Isabelle de Senilhes, Francozinja, ki živi v Parizu in deluje kot svobodna grafična oblikovalka in predstavnica za javnost.

Slovensko verzijo logotipa je prilagodil Miha Omejc.

https://katoliska-cerkev.si/media/slike/2021Sinoda2023-vzdol%C5%BEni.png

Slovesno odprtje škofovske sinode je potekalo med 9. in 10. oktobrom 2021 v Rimu, 17. oktobra 2021 pa v vsaki lokalni Cerkvi oz. škofiji. Temeljni mejnik obhajanja XVI. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode bo oktobra 2023, nato bo sledilo obdobje uresničevanja sklepov, ki bo ponovno vključevalo krajevne Cerkve. Geslo sinode je Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo.

Sinoda o sinodalnosti 2021 – 2023 v prvi fazi poteka na krajevni ravni v škofijah, župnijah in cerkvenih skupnostih po vsem svetu. Glavni namen je poslušanje različnih glasov na terenu, da bi vsakdo lahko kaj prispeval v posvetovanju vesoljne Cerkve. Smernice za prvo fazo posvetovanja so obsežene v Pripravljalnem dokumentu in Vademekumu. V tem in drugih člankih objavljamo izbrane izseke iz obeh dokumentov, ki imajo poseben praktičen pomen za izvedbo posvetovanja.

Pogosta vrašanja in odgovori na temo sinode:

Klikni tukaj

Časovnica Sinode 2021-2023 v vesoljni Cerkvi

(Vademekum pogl. 1.5)

Prva faza sinodalnega procesa je poslušanje na ravni krajevnih Cerkva. Po slovesnem obhajanju odprtja sinode v Rimu v soboto, 9. oktobra 2021, se bo v nedeljo, 17. oktobra 2021, začelo sinodalno obdobje po škofijah. […] Krajevne Cerkve so povabljene, da svoje odgovore posredujejo škofovski konferenci, ki bo potem vse ideje zbrala do končnega datuma v avgustu 2022. Na ta način bodo lahko škofovske konference in sinodi vzhodnih Cerkva vsaka na svoj način oblikovale povzetke za škofovsko sinodo. Material bo zbran in uporabljen kot izhodišče za pripravo dveh delovnih dokumentov (znanih kot Instrumentum laboris). Končno pa se bo oktobra 2023 v Rimu odvila sinoda škofov. 

(Vademekum pogl. 3)

Infografika prikazuje celoten potek sinodalnega procesa. Generalno tajništvo objavlja Pripravljalni dokument in Vademekum, ki sta orodji za krajevne Cerkve pri izvajanju škofijske faze sinode. Sadove škofijske faze bo vsaka krajevna Cerkev (t.j. škofije) zbrala v povzetek. Nato bodo škofovske konference in sinodi vzhodnih Cerkva pripravile povzetke na podlagi povzetkov krajevnih Cerkva. Tudi druge cerkvene ustanove bodo prejele Vademekum in vprašalnik za sodelovanje v posvetovanju in bodo lahko izdelale svoje povzetke. Med drugim so to tudi dikasteriji rimske kurije, Zveza vrhovnih predstojnikov in Mednarodna zveza vrhovnih predstojnikov (USG in UISG), druge zveze in federacije posvečenega življenja, mednarodna laična gibanja, univerze in teološke fakultete. Generalno tajništvo bo izdelalo prvo izdajo Instrumentum Laboris (delovni dokument) na podlagi povzetkov, ki jih bo prejelo od škofovskih konferenc, sinodov vzhodnih Cerkva in drugih cerkvenih ustanov, ki jih omenja Episcopalis Communio. O prvem dokumentu Instrumentum Laboris se bo nato razpravljalo na celinskih srečanjih. Na podlagi dokumentov, ki bodo nastali na celinski ravni, bo Generalno tajništvo škofovske sinode pripravilo drugo izdajo Instrumentum Laboris za uporabo na zasedanju škofovske sinode oktobra 2023.

Vir: RKC