NA ZVONIKU GREDO DELA H KONCU!

Delo gredo h koncu

Obnova fasade našega zvonika je v zaključni fazi. Manjkajo še poslikava s temno rdečo barvo ter letnica.

NOVA PODOBA DVORIŠČA

V času epidemije smo se lotili uresničevanja ideje o objektu, ki bi služil kot prostor za druženje, garaža, gospodarsko poslopje – in še kaj. Želje in potrebe so vsekakor večje kot finančni doseg. V želji po odprti zasnovi objekta, taki, ki bi kasneje omogočala nad- in dogradnjo ter v prepričanju, da več glav več ve, smo ustanovili gradbeni odbor, ki je pod roke dobil izhodiščne osnutke. V 4 srečanjih se je izoblikoval dopolnjen osnutek in potrdili smo izvajalca, ki se zadnje leto trudi z nami ter išče najboljšo možnost v danih finančnih okvirjih. Izdelali smo nov tloris in novo zasnovo objekta, ki bo grajen iz masivnih brun, obdržali pa smo tudi 2 nadstreška. S prilagoditvijo izvedbe smo projekt tudi precej pocenili, ne da bi vplivali na njegovo trajnost. Tako smo iz te prvotne zasnove prišli do nove, za katero nam je izbrani izvajalec Matej Zadnik s. p. izdelal naslednjo predstavitev:

Zatika se na pristojnih organih za izdajo dovoljenj, saj se je vmes spremenil zakon, celotno območje župnišča pa je še pod zaščito ZVKD. Kljub temu smo pričeli z rušenjem, čiščenje in pospravljanjem, pri katerem ste nekateri zelo pridno pomagali – hvala vam in Bog povrni! Izkopani in zaliti so temelji za nadstreške, material za večnamenski objekt je kupljen in pripravljen. Takoj, ko bodo izdana vsa potrebna dovoljenja, bomo z gradnjo nadaljevali. Vmes se bodo postavljali nadstreški, ki dovoljenj in soglasij ne potrebujejo.

Rušenje in pospravljanje končano!

Prispevke lahko nakažete na TRR, št. SI56 6100 0001 5473 496 pri Delavski hranilnici Kranj, sklic 00 2021-2022, koda CHAR, namen “dar za župnijo”. Pomagate si lahko tudi s spodnjim vzorcem ter QR kodo.

april-junij 2022
Zvonik: Strošek polken je znašal zaokroženo 9.800 € in je že odplačan, polkna pa za zdaj odlično opravljajo svojo nalogo.
V skladu s soglasjem ZVKD glede obnove ometa zvonika, tako po tehnični kot po estetski plati, se zunanjost zvonika obnovlja pa prvotni zasnovi, z barvito poslikavo in letnico, ki je bila odkrita pri sondiranju ometa.
Izvedena je bila celotna preplastitev, ne le sanacija ometa, saj to predstavlja precej trajnejšo izvedbo. S prijavo na razpis MO Kranj, ki namenja sredstva za sofinanciranje projektov obnove nepremične kulturne dediščine v letu 2022 smo uspeli, pripravili smo izčrpno dokumentacijo natanko po navodilih. Do konca novembra moramo vložiti popoln zahtevek ter predložiti dokazilo, da so dela končana v skladi z izdanim soglasjem.

Dvorišče in večnamenski objekt:
Na vabilo k ogledu podrobnosti projekta se je odzvalo zanemarljivo število župljanov.
Izvajalec se še vedno ukvarja s vsemi zelo zapletenmimi in potrebnimi upravnimi postopki za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj. Prošnjo za finančno pomoč smo naslovili tudi na škofijo, ki se je odzvala z odobritvijo delnega kredita. Celoten lesen objekt s sanacijo tlaka, ploščo, brunarico in dvema nadstreškoma je ocenjen na dobrih 50.000 € z vključenim DDV.

Še vedno prosimo za vašo podporo in pomoč, veseli bomo vsakega € in vsake pomoči pri zbiranju potrebnih denarnih sredstev.

marec 2022
Na seji ŽPS se je izoblikoval Gradbeni odbor, ki pregleduje in izpopolnjuje delovni osnutek projekta nadomestne postavitve lesenega objekta. Strokovno in stroškovno smo pregledali do sedaj izdelane načrte in iskali kar najboljše rešitve, ki bodo zadostile tako potrebam občestva kot gospodarskim potrebam župnišča. Prvotno predlagan osnutek je bil nekoliko spremenjen, iščemo morebitne prihranke, predvsem pa skušamo objekt oblikovati tako, da ga bo v prihodnosti mogoče dodelati in izpopolnjevati. Ko bo izoblikovan dokončen načrt, ga bomo predstavili zainteresirani javnosti. Seveda pa ostaja več kot aktualna prošnja za finančno pomoč in prispevke.

18.02.2022
Ta teden smo se sestali z izvajalci in poskusili določiti datum, ko bomo lahko nadaljevali z deli. Pri tem nam veliko skrbi povzroča situacija surovin na trgu, kjer se predvsem energenti skokovito dražijo. Vabilo in prošnja za vaše prispevke je še vedno več kot aktualna!

31.01.2022
Do zadnjega januarskega dne se je iz naslova prostovoljnih prispevkov zbralo 10.860,00 €. Všteta so vsa nakazila direktno na TRR in vsi prispevki, ki ste jih prinesli v župnišče. Ves denar je bil položen na TRR. Dokončno smo poplačali polkna. V februarju že potekajo dogovori in načrti, kako in kdaj nadaljevati z deli.
Vsem darovalcem in vsakemu posebej iskren hvala in Bog povrni!

12.12.2021
Najprej ponovna bolezen pri izvajalcih, zadnje tedne pa vreme, preprečujejo nadaljevanje izvedbe zastavljenih ciljev. Čeprav je les za prvo fazo gradnje z zamudo prispel, trenutne vremenske razmere močno otežujejo pripravljalna dela, ki bi bila potrebna za izvedbo prve faze del na lesenih objektih. Glede na vse okoliščine in bližajoče se praznike smo zato pričetek del začasno preložili na prvo obdobje “suhih” in vremensko prijaznejših dni. Delovni oder na zvoniku bo, žal, ostal postavljen tudi čez praznike in čez zimo, za kar pa nam izvajalec ne bo zaračunal dodatnih stroškov najema.

Nekaj župljanov se vas je odzvalo z nakazili prispevkov – vsakemu in vsem skupaj iskren Bog povrni za vsak nakazan €. Nekaj vas je potožilo, da na plačilnem nalogu ni bila sprejeta kot “referenca prejemnika” koda NRC. Če se to še komu zgodi, lahko namesto “NRC” uporabite tudi sklic SI99.

8.-19.11.2021
Zaradi bolezni tako na strani izvajalcev fasade zvonika kot na strani izvajalcev lesene nadomestne gradnje se stanje ni bistveno spremenilo. Uspeli smo pridobiti osnutke pogodb ter oceno statika za lesene objekte, naročen je les za prvo fazo gradnje, za katero upamo, da bo izvedena še letos. Prejeli smo nekaj posameznih nakazil župljanov – Bog povrni!


V prvem tednu novembra
-smo prejeli mnenje in osnutke Zavoda za varstvo kulturne dediščine za obnovo in poslikavo zvonika. Predali smo jih izvajalcu, potekajo dogovori o realizaciji.
-Opravljen je bil sestanek s predstavniki škofije glede realizacije zastavljenih projektov. Prejeli smo načelno soglasje in nekaj navodil v zvezi z izvedbo del in se takoj lotili njihovega izvajanja.

Že vnaprej Bog povrni vsakomur posebej.

Med 25.10 in 5.11.
V tem tednu ste se nekateri že odzvali našemu klicu – iskrena hvala in “Bohlonaj!”