NAJPREJ JE NA VRSTI BOŽJA HIŠA….

Zob časa in vremenski vplivi ne prizanašajo nikomur in ničemur. Zvonik cerkve Marije, Pomočnice kristjanov na Bregu že lep čas kliče po nujnih vzdrževalnih delih. Seveda se ob načrtovanju vsakega takega posega takoj zastavi vprašanje, od kje vzeti finančna sredstva, saj tu ne gre za nekaj 100 € vredna dela, pač pa se številke pri štirih ničlah šele začnejo. Najbolj glasno je po zaščiti klical zvonik, ki ga vremenski vplivi najbolj prizadenejo, vlaga, mraz in vročina pa močno načenjajo celoten sistem zvonenja. V času epidemije smo pridobili vso potrebno dokumentacijo in iz nabora ponudb izbrali ponudnika, podjetje Okna Šemrl s Planine, ki je zagotovil najboljšo storitev tako po cenovni, kakovostni kot tudi po izvedbeni strani. Takoj, ko je bilo zaradi epidemije to mogoče, smo se lotili dela. Po ogledu našega zvonika so nastali delovni načrti za polkna, ki zdaj zvonove ščitijo pred nalivi in drugimi neizogibnimi vremenskimi vplivi. Ob pripravah za ta dela pa se je izpostavilo tudi, da zvonik nujno potrebuje obnovo fasade. Če smo za polkna hitro našli skupni jezik, je to pri fasadi precej trši oreh. Uskladiti je namreč treba funkcionalnost in estetiko, hkrati pa zadostiti zahtevam Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), kar ni niti preprosto, še manj pa poceni. Kot lahko sami vidite, delovni oder še vedno stoji, saj še vedno čakamo končno odločitev ZVKD, kako smemo in moremo obnoviti fasado. Vmes so že bila izvedena pripravljalna dela: postavljanje delovnega odra, čiščenje stare fasade z visokotlačnim čistilcem, sušenje, konzerviranje starega ometa s posebno emulzijo. Močno upamo, da bomo uspeli doseči dokončno odločitev še preden nam mraz prepreči nadaljevanje del.

Do sedaj opisana dela po trenutnih predvidevanjih znašajo: za polkna, ki so že montirana, je izstavljen račun v višini 9.600.000 €. En del zneska smo že poravnali. Za fasado zvonika dokončne vrednosti del še nimamo, saj je ta odvisna od mnenja ZVKD, pričakujemo pa znesek nekje med 11.000 in 15.000 €

.….SLEDI PA “HIŠA” ZA LJUDI!

V času epidemije se je boleče pokazalo, kako zelo nam manjka primernega prostora, kjer bi lahko sv. mašo in verouk imeli na način, ki bi omogočil udeležbo vsem ljudem in otrokom. Lani smo se trudili s šotori, ki hitro podležejo vetru in nevihtam, prav tako pa niso poceni in tudi preprosto jih ni postavljati in podirati. Dve dejstvi, prvo, da je celotno področje župnišča in cerkve na Bregu pod zaščito ZVKD, ter drugo, da župnija razen darov vernikov nima nikakršnih drugih prihodkov, močno otežita vsako načrtovanje. Po mnogih posvetih, ogledih, načrtih in po mnogih spremembah smo po več letih prišli do osnutka, za katerega verjamemo, da je izvedljiv. S ciljem nadomestiti sedanji, že več desetletij “začasni” objekt, ki estetsko kazi okolico, predvsem pa konstrukcijsko oz. statično ni več varen, smo pripravili idejni načrt za nadomestno postavitev lesene lope in dveh nadstreškov, ki bodo zamenjali sedanji objekt ter ponudili varen prostor za župnijska druženja na prostem.

Če želimo te projekte uresničiti, potrebujemo pomoč vseh župljanov, saj je potrebno za vse tri projekte skupaj zbrati okoli 60.000 €. Nadomestno postavitev novega lesenega objekta načrtujemo za pomlad 2022, do takrat pa pospešeno in namensko zbiramo sredstva za ta namen. Za pomoč in sodelovanje prosimo vse posameznike, prav tako ali še bolj pa vse podjetnike v naši okolici, ki bi bili del sredstev pripravljeni donirati v dober namen za širšo skupnost.

Prispevke lahko nakažete na TRR, št. SI56 6100 0001 5473 496 pri Delavski hranilnici Kranj, sklic 00 2021-2022, koda CHAR, namen “dar za župnijo”. Pomagate si lahko tudi s spodnjim vzorcem ter QR kodo.

8.-19.11.2021
Zaradi bolezni tako na strani izvajalcev fasade zvonika kot na strani izvajalcev lesene nadomestne gradnje se stanje ni bistveno spremenilo. Uspeli smo pridobiti osnutke pogodb ter oceno statika za lesene objekte, naročen je les za prvo fazo gradnje, za katero upamo, da bo izvedena še letos. Prejeli smo nekaj posameznih nakazil župljanov – Bog povrni!


V prvem tednu novembra
-smo prejeli mnenje in osnutke Zavoda za varstvo kulturne dediščine za obnovo in poslikavo zvonika. Predali smo jih izvajalcu, potekajo dogovori o realizaciji.
-Opravljen je bil sestanek s predstavniki škofije glede realizacije zastavljenih projektov. Prejeli smo načelno soglasje in nekaj navodil v zvezi z izvedbo del in se takoj lotili njihovega izvajanja.

Že vnaprej Bog povrni vsakomur posebej.

Med 25.10 in 5.11.
V tem tednu ste se nekateri že odzvali našemu klicu – iskrena hvala in “Bohlonaj!”