Novice

Vsi verniki, starejši od 15 let, morajo za udeležbo pri sv. maši izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
Nova navodila slovenskih škofov
Urnik verouka za šolsko leto 2021/2022
Stična 2021

26. NEDELJA MED LETOM

“Kdor ni proti nam, je za nas..”
(Mr 9,40)

Delitve na “naše” in “vaše” so znane že iz Jezusovih časov. Jezus presega vse delitve. Ne ločuje med pogani in Judi, ne ločuje po narodih, jezikih, poklicih, ne po spolu, rodu, ne po premoženju. Jezus povezuje. Ne postavlja pogojev, razen enega: da mu povsem pripadamo. Kdor mu resnično pripada, ne more delati zla, torej ne more biti proti Njemu. Njegove besede o sekanju rok in iztikanju očes so krute, da nas iztreznijo. Za to, da nas roke in oči ne pohujšujejo, nam jih ni treba sekati in iztikati, le uporabiti jih moramo na pravi način in za pravi smisel. Hkrati pa nam Jezus želi dopovedati, da je ni večje vrednote kot je Božje kraljestvo. Edino za Boga in Božje kraljestvo se splača vse zapustiti in vse žrtvovati.

Za koga in za kaj sem jaz pripravljen vse žrtvovati?

Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni pod okriljem Marije Pomočnice kristjanov
in svetega Mihaela!

Vsak človek hrepeni po tem, da ve, komu pripada, da ve, čigav je. Tako je za vsakega kristjana najprej pomembno, da ve, da pripada Kristusu. Takoj nato pa, da ve, kateri skupnosti na določenem območju, kjer živi, pripada. Tudi mora vsak čolnar vedeti, kje je privez njegove barke. Kakor naj bi vsak človek imel svoj dom, od koder bi prihajal in kamor bi se vračal, tako naj bi tudi vsak kristjan vedel, kje je njegov krščanski dom. Za vsakega kristjana bi to pomenilo, da ve, katera je njegova župnijska ali farna cerkev. Beseda fara izhaja iz nemške besede die Pfarre, ki pa je izpeljanka iz poznolatinske parochia, ta pa zopet izhaja iz grške besede paroikia, in pomeni soseska.

ŽUPNIJA je osnovna celica Katoliške cerkve. Izraz pomeni SKUPNOST, ki jo vodi župnik. Skupni besedni koren imamo tudi z drugimi slovanskimi jeziki: župa, županija, ban, pan, kagan, bajan. Gre za zgodovinske izraze, ki segajo v zgodnji srednji vek ali še dlje v preteklost. Pomenijo zaključene geografske enote določene upravne entitete oziroma njihovega vodje. Že etimološki izraz pomeni, da gre za nekaj skupnega. V duhovnem smislu pa pomeni, da vem, kje sem doma, da vem, komu pripadam. Vsi, ki smo krščeni, smo Cerkev z veliko začetnico, cerkev z malo začetnico pa pomeni stavbo, kjer se skupnost, imenovana Cerkev, srečuje. Kakor v vsej Katoliški cerkvi (mimogrede: katoliški pomeni vesoljni, vseobsegajoči), tako tudi v župniji velja, da življenje skupnosti sloni na treh temeljih: na oznanjevanju nauka Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, na slavljenue ali praznovanju v bogoslužju ter na dejavni ljubezni do bližnjega.

Naselja Orehek in Drulovka s cerkvijo nadangela Mihaela ter Breg ob Savi s cerkvijo Matere Božje Pomočnice kristjanov so do leta 1983 pripadala pražupniji Kranj – Šmartin. Sedaj sestavljajo novo župnijo in potruditi se moramo, da bomo čimveč naredili za edinost v župniji, ki jo tvorimo in ji pripadamo.

Ciril Plešec, župnik