Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni pod okriljem Marije Pomočnice kristjanov
in svetega Mihaela!

Vsak človek hrepeni po tem, da ve, komu pripada, da ve, čigav je. Tako je za vsakega kristjana najprej pomembno, da ve, da pripada Kristusu. Takoj nato pa, da ve, kateri skupnosti na določenem območju, kjer živi, pripada. Tudi mora vsak čolnar vedeti, kje je privez njegove barke. Kakor naj bi vsak človek imel svoj dom, od koder bi prihajal in kamor bi se vračal, tako naj bi tudi vsak kristjan vedel, kje je njegov krščanski dom. Za vsakega kristjana bi to pomenilo, da ve, katera je njegova župnijska ali farna cerkev. Beseda fara izhaja iz nemške besede die Pfarre, ki pa je izpeljanka iz poznolatinske parochia, ta pa zopet izhaja iz grške besede paroikia, in pomeni soseska.

ŽUPNIJA je osnovna celica Katoliške cerkve. Izraz pomeni SKUPNOST, ki jo vodi župnik. Skupni besedni koren imamo tudi z drugimi slovanskimi jeziki: župa, županija, ban, pan, kagan, bajan. Gre za zgodovinske izraze, ki segajo v zgodnji srednji vek ali še dlje v preteklost. Pomenijo zaključene geografske enote določene upravne entitete oziroma njihovega vodje. Že etimološki izraz pomeni, da gre za nekaj skupnega. V duhovnem smislu pa pomeni, da vem, kje sem doma, da vem, komu pripadam. Vsi, ki smo krščeni, smo Cerkev z veliko začetnico, cerkev z malo začetnico pa pomeni stavbo, kjer se skupnost, imenovana Cerkev, srečuje. Kakor v vsej Katoliški cerkvi (mimogrede: katoliški pomeni vesoljni, vseobsegajoči), tako tudi v župniji velja, da življenje skupnosti sloni na treh temeljih: na oznanjevanju nauka Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, na slavljenue ali praznovanju v bogoslužju ter na dejavni ljubezni do bližnjega.

Naselja Orehek in Drulovka s cerkvijo nadangela Mihaela ter Breg ob Savi s cerkvijo Matere Božje Pomočnice kristjanov so do leta 1983 pripadala pražupniji Kranj – Šmartin. Sedaj sestavljajo novo župnijo in potruditi se moramo, da bomo čimveč naredili za edinost v župniji, ki jo tvorimo in ji pripadamo.

Ciril Plešec, župnik

Novice

Nova navodila slovenskih škofov v zvezi z epidemijo!

V skladu s trenutnimi navodili bodo svete maše med tednom ob 18. uri v cerkvi na Bregu. Prednost pri udeležbi imajo svojci oz. tisti, ki so darovali za sv. mašo. Vse vernike prosimo za razumevanje in spoštovanje tega napotka. Največje dovoljeno število ljudi glede na velikost cerkve je 6. Člani istega gospodinjstva štejejo za eno osebo. OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH JE SVETA MAŠA BREZ PRISOTNOSTI LJUDSTVA! Sv. obhajilo je mogoče prejeti med 10,30 in 11,00 uro. Vse prosimo in pozivamo, da spoštujete predpise NIJZ!

Vsem, ki ste se v teh dneh spomnili župnije z nakazilom na TRR se iskreno zahvaljujemo. Bog povrni!

Verouk poteka na daljavo.

3. NEDELJA MED LETOM, 24.01.2021

»Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!«
(Mr 1;16)

Božja beseda v celoti kliče in vabi k spreobrnenju. K temu, da postavimo Boga na prvo mesto in s tem bo vse drugo na pravem mestu, kot je dejal svetniški Slomšek. V življenju preprostih ribičev, ki so živeli od jutra do noči, je bil to velikanski preobrat. Dobesedno se jim je življenje postavilo na glavo. Pravzaprav je vedno tako, ko Bog pokliče in se človek odzove. Življenje se v temeljih spremeni in se postavi na glavo – ali pa na noge, odvisno, kako želimo gledati na stvari.
Nebeško kraljestvo se je približalo, pravi Jezus, ko hodi po deželi in je namenjen obiskati Janeza v ječi. Janeza je njegovo oznanilo pripeljalo za zapahe, Jezus pa še vedno oznanja taisti Evangelij. Nekateri mu verjamejo, brezpogojno, kot Simon in Andrej. Mnogi dvomijo in se trkajo po čelu, češ – norec! Je danes, 2000 in nekaj drobiža let, mnogo križanj in eno Vstajenje kasneje, kaj drugače? Na kateri strani smo mi? Mečemo stran naše “mreže” ali dvomeče trkamo po čelu?