Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni pod okriljem Marije Pomočnice kristjanov
in svetega Mihaela!

Vsak človek hrepeni po tem, da ve, komu pripada, da ve, čigav je. Tako je za vsakega kristjana najprej pomembno, da ve, da pripada Kristusu. Takoj nato pa, da ve, kateri skupnosti na določenem območju, kjer živi, pripada. Tudi mora vsak čolnar vedeti, kje je privez njegove barke. Kakor naj bi vsak človek imel svoj dom, od koder bi prihajal in kamor bi se vračal, tako naj bi tudi vsak kristjan vedel, kje je njegov krščanski dom. Za vsakega kristjana bi to pomenilo, da ve, katera je njegova župnijska ali farna cerkev. Beseda fara izhaja iz nemške besede die Pfarre, ki pa je izpeljanka iz poznolatinske parochia, ta pa zopet izhaja iz grške besede paroikia, in pomeni soseska.

ŽUPNIJA je osnovna celica Katoliške cerkve. Izraz pomeni SKUPNOST, ki jo vodi župnik. Skupni besedni koren imamo tudi z drugimi slovanskimi jeziki: župa, županija, ban, pan, kagan, bajan. Gre za zgodovinske izraze, ki segajo v zgodnji srednji vek ali še dlje v preteklost. Pomenijo zaključene geografske enote določene upravne entitete oziroma njihovega vodje. Že etimološki izraz pomeni, da gre za nekaj skupnega. V duhovnem smislu pa pomeni, da vem, kje sem doma, da vem, komu pripadam. Vsi, ki smo krščeni, smo Cerkev z veliko začetnico, cerkev z malo začetnico pa pomeni stavbo, kjer se skupnost, imenovana Cerkev, srečuje. Kakor v vsej Katoliški cerkvi (mimogrede: katoliški pomeni vesoljni, vseobsegajoči), tako tudi v župniji velja, da življenje skupnosti sloni na treh temeljih: na oznanjevanju nauka Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, na slavljenue ali praznovanju v bogoslužju ter na dejavni ljubezni do bližnjega.

Naselja Orehek in Drulovka s cerkvijo nadangela Mihaela ter Breg ob Savi s cerkvijo Matere Božje Pomočnice kristjanov so do leta 1983 pripadala pražupniji Kranj – Šmartin. Sedaj sestavljajo novo župnijo in potruditi se moramo, da bomo čimveč naredili za edinost v župniji, ki jo tvorimo in ji pripadamo.

Ciril Plešec, župnik

Novice

ŠE VEDNO VELJA, DA SE SV. MAŠE UDELEŽUJEJO SAMO VERNIKI, KI NIMAJO NIKAKRŠNIH ZNAKOV PREHLADA ALI KATEREGAKOLI DRUGEGA OBOLENJA, TOREJ SAMO POPOLNOMA ZDRAVI!

CELOTNA NAVODILA ZA UDELEŽBO PRI SV. MAŠI SO NA VOLJO TUKAJ

Podelitev zakramenta svete birme bo
v soboto, 26. septembra, ob 10. uri
na Bregu.
Birmovalec bo opat Maksimilijan File.

NEDELJA 20.09.2020

»Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.«
(Mt 20,15-16)

Človeška logika Božje ne dohaja. Predvsem človeška “pravičnost”, sploh tista, ki velja za druge, a ne za nas same, hodi daleč pred usmiljenjem in milosrčnostjo. Jezus to dobro ve, zato tudi nam govori v prilikah. Da bi razumeli, doumeli in sprevideli. Da bi ne bili med tistimi, ki jim je namenil besede: “Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.” (Mt 21,30). Želi, da vidimo in razumemo ter posnemamo Njega, ki bi vsekakor imel pravico, da obsodi, a nam vedno znova daje priložnost, da se skesamo in spreobrnemo. Pri Njem nikoli ni prepozno. Od kod torej nam pravica, da se zmrdujemo nad Njegovo milostjo? Od kod nam pravica, da presojamo svoje bližnje in jih obsojamo?