Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni pod okriljem Marije Pomočnice kristjanov
in svetega Mihaela!

Vsak človek hrepeni po tem, da ve, komu pripada, da ve, čigav je. Tako je za vsakega kristjana najprej pomembno, da ve, da pripada Kristusu. Takoj nato pa, da ve, kateri skupnosti na določenem območju, kjer živi, pripada. Tudi mora vsak čolnar vedeti, kje je privez njegove barke. Kakor naj bi vsak človek imel svoj dom, od koder bi prihajal in kamor bi se vračal, tako naj bi tudi vsak kristjan vedel, kje je njegov krščanski dom. Za vsakega kristjana bi to pomenilo, da ve, katera je njegova župnijska ali farna cerkev. Beseda fara izhaja iz nemške besede die Pfarre, ki pa je izpeljanka iz poznolatinske parochia, ta pa zopet izhaja iz grške besede paroikia, in pomeni soseska.

ŽUPNIJA je osnovna celica Katoliške cerkve. Izraz pomeni SKUPNOST, ki jo vodi župnik. Skupni besedni koren imamo tudi z drugimi slovanskimi jeziki: župa, županija, ban, pan, kagan, bajan. Gre za zgodovinske izraze, ki segajo v zgodnji srednji vek ali še dlje v preteklost. Pomenijo zaključene geografske enote določene upravne entitete oziroma njihovega vodje. Že etimološki izraz pomeni, da gre za nekaj skupnega. V duhovnem smislu pa pomeni, da vem, kje sem doma, da vem, komu pripadam. Vsi, ki smo krščeni, smo Cerkev z veliko začetnico, cerkev z malo začetnico pa pomeni stavbo, kjer se skupnost, imenovana Cerkev, srečuje. Kakor v vsej Katoliški cerkvi (mimogrede: katoliški pomeni vesoljni, vseobsegajoči), tako tudi v župniji velja, da življenje skupnosti sloni na treh temeljih: na oznanjevanju nauka Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, na slavljenue ali praznovanju v bogoslužju ter na dejavni ljubezni do bližnjega.

Naselja Orehek in Drulovka s cerkvijo nadangela Mihaela ter Breg ob Savi s cerkvijo Matere Božje Pomočnice kristjanov so do leta 1983 pripadala pražupniji Kranj – Šmartin. Sedaj sestavljajo novo župnijo in potruditi se moramo, da bomo čimveč naredili za edinost v župniji, ki jo tvorimo in ji pripadamo.


Prisluhnimo župniji, ko nas kliče in prosi za pomoč!

Ciril Plešec, župnik

6. Velikonočna nedelja 22.05.2022

“Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.
(Jn; 14,27)

Nasprotovanja in različni pogledi so bili še kako prisotni že v Jezusovem času in tudi med učenci Vsak je imel svoj prav, Jezus pa jih je opominjal k enosti in edinosti, k temu, da opravlja Njegovo poslanstvo, da izpolnjuje Božjo voljo, ki je tudi njegova volja. Hkrati Jezus ve, da učenci iz svojih moči in sposobnosti tega ne zmorejo in ne znajo, zato jim pošilja in podarja Sv. Duha, ki jim bo dajal moči, poguma, modrosti in ljubezni. Še več, daje jim svoj mir, ki daleč presega tisti mir, ki ga pozna svet, takratni in današnji.

Tudi nam ga daje, če ga hočemo in znamo sprejeti. Če želimo hoditi z Njim in za Njim ter živeti v enosti z Očetom, Sinom in Svetim Duhom.