Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni pod okriljem Marije Pomočnice kristjanov
in svetega Mihaela!

Vsak človek hrepeni po tem, da ve, komu pripada, da ve, čigav je. Tako je za vsakega kristjana najprej pomembno, da ve, da pripada Kristusu. Takoj nato pa, da ve, kateri skupnosti na določenem območju, kjer živi, pripada. Tudi mora vsak čolnar vedeti, kje je privez njegove barke. Kakor naj bi vsak človek imel svoj dom, od koder bi prihajal in kamor bi se vračal, tako naj bi tudi vsak kristjan vedel, kje je njegov krščanski dom. Za vsakega kristjana bi to pomenilo, da ve, katera je njegova župnijska ali farna cerkev. Beseda fara izhaja iz nemške besede die Pfarre, ki pa je izpeljanka iz poznolatinske parochia, ta pa zopet izhaja iz grške besede paroikia, in pomeni soseska.

ŽUPNIJA je osnovna celica Katoliške cerkve. Izraz pomeni SKUPNOST, ki jo vodi župnik. Skupni besedni koren imamo tudi z drugimi slovanskimi jeziki: župa, županija, ban, pan, kagan, bajan. Gre za zgodovinske izraze, ki segajo v zgodnji srednji vek ali še dlje v preteklost. Pomenijo zaključene geografske enote določene upravne entitete oziroma njihovega vodje. Že etimološki izraz pomeni, da gre za nekaj skupnega. V duhovnem smislu pa pomeni, da vem, kje sem doma, da vem, komu pripadam. Vsi, ki smo krščeni, smo Cerkev z veliko začetnico, cerkev z malo začetnico pa pomeni stavbo, kjer se skupnost, imenovana Cerkev, srečuje. Kakor v vsej Katoliški cerkvi (mimogrede: katoliški pomeni vesoljni, vseobsegajoči), tako tudi v župniji velja, da življenje skupnosti sloni na treh temeljih: na oznanjevanju nauka Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, na slavljenue ali praznovanju v bogoslužju ter na dejavni ljubezni do bližnjega.

Naselja Orehek in Drulovka s cerkvijo nadangela Mihaela ter Breg ob Savi s cerkvijo Matere Božje Pomočnice kristjanov so do leta 1983 pripadala pražupniji Kranj – Šmartin. Sedaj sestavljajo novo župnijo in potruditi se moramo, da bomo čimveč naredili za edinost v župniji, ki jo tvorimo in ji pripadamo.

Ciril Plešec, župnik

Novice

Nova navodila slovenskih škofov v zvezi z epidemijo!

V skladu s trenutnimi navodili bodo svete maše med tednom ob 18. uri v cerkvi na Bregu. Prednost pri udeležbi imajo svojci oz. tisti, ki so darovali za sv. mašo. Vse vernike prosimo za razumevanje in spoštovanje tega napotka. Največje dovoljeno število ljudi glede na velikost cerkve je 6. Člani istega gospodinjstva štejejo za eno osebo. OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH JE SVETA MAŠA BREZ PRISOTNOSTI LJUDSTVA! Sv. obhajilo je mogoče prejeti med 10,30 in 11,00 uro. Vse prosimo in pozivamo, da spoštujete predpise NIJZ!

Vsem, ki ste se v teh dneh spomnili župnije z nakazilom na TRR se iskreno zahvaljujemo. Bog povrni!

Verouk še vedno poteka na daljavo.

2. POSTNA NEDELJA, 28.02.2021

»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
(Mr 9; 7)

Evangeljski odlomek nas popelje na goro, kjer se Jezus v molitvi posebej tesno poveže z Očetom, tako zelo, da se spremeni celo njegova zunanja podoba. Učence, ki so mu bili najbližji – Janeza, Jakoba in Petra – Jezus vzame s seboj in bili so priča spremembi, ki jo molitev, ta živa naveza z Bogom Očetom, povzroči celo Jezusu. Peter, ki ga je jezik rad prehiteval, izrazi, kar čuti, namreč, da jim je dobro tam, kjer so in tudi, da bi na tem kraju, predvsem pa v tem stanju, kar ostal – za vedno. Očaran in presunjen je nad spremembo in prikazanjem Mojzesa ter Elija, dveh najbolj markantnih starozaveznih prerokov. Nato se zasliži še glas, ki potrdi dejstvo, da je Jezus Božji Sin. Verjetno si vsi lahko predstavljamo, da so bili ti trije učenci prestrašeni, pretreseni in zmedeni. Ko se vračajo z gore, jim pa še Jezus zabiča, naj nikomur ne govorijo o tem, kar so doživeli.

Živa naveza z Bogom spreminja človeka. Najprej navznoter, sčasoma pa tudi zunanjost, saj je znano, da človek izraža na ven natanko tisto, kar nosi v sebi. Če je človek poln Božje bližine in navzočnosti, se to zelo pozna v človekovem obnašanju, mišljenju in delovanju. Kadar smo v živem stiku z Bogom, takrat se tudi nad nami sliši glas “ta je moj ljubljeni sin – ta je moja ljubljena hči…”