Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni pod okriljem Marije Pomočnice kristjanov
in svetega Mihaela!

Vsak človek hrepeni po tem, da ve, komu pripada, da ve, čigav je. Tako je za vsakega kristjana najprej pomembno, da ve, da pripada Kristusu. Takoj nato pa, da ve, kateri skupnosti na določenem območju, kjer živi, pripada. Tudi mora vsak čolnar vedeti, kje je privez njegove barke. Kakor naj bi vsak človek imel svoj dom, od koder bi prihajal in kamor bi se vračal, tako naj bi tudi vsak kristjan vedel, kje je njegov krščanski dom. Za vsakega kristjana bi to pomenilo, da ve, katera je njegova župnijska ali farna cerkev. Beseda fara izhaja iz nemške besede die Pfarre, ki pa je izpeljanka iz poznolatinske parochia, ta pa zopet izhaja iz grške besede paroikia, in pomeni soseska.

ŽUPNIJA je osnovna celica Katoliške cerkve. Izraz pomeni SKUPNOST, ki jo vodi župnik. Skupni besedni koren imamo tudi z drugimi slovanskimi jeziki: župa, županija, ban, pan, kagan, bajan. Gre za zgodovinske izraze, ki segajo v zgodnji srednji vek ali še dlje v preteklost. Pomenijo zaključene geografske enote določene upravne entitete oziroma njihovega vodje. Že etimološki izraz pomeni, da gre za nekaj skupnega. V duhovnem smislu pa pomeni, da vem, kje sem doma, da vem, komu pripadam. Vsi, ki smo krščeni, smo Cerkev z veliko začetnico, cerkev z malo začetnico pa pomeni stavbo, kjer se skupnost, imenovana Cerkev, srečuje. Kakor v vsej Katoliški cerkvi (mimogrede: katoliški pomeni vesoljni, vseobsegajoči), tako tudi v župniji velja, da življenje skupnosti sloni na treh temeljih: na oznanjevanju nauka Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, na slavljenue ali praznovanju v bogoslužju ter na dejavni ljubezni do bližnjega.

Naselja Orehek in Drulovka s cerkvijo nadangela Mihaela ter Breg ob Savi s cerkvijo Matere Božje Pomočnice kristjanov so do leta 1983 pripadala pražupniji Kranj – Šmartin. Sedaj sestavljajo novo župnijo in potruditi se moramo, da bomo čimveč naredili za edinost v župniji, ki jo tvorimo in ji pripadamo.

Ciril Plešec, župnik

Novice

Vsi verniki, starejši od 15 let, morajo za udeležbo pri sv. maši izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
Nova navodila slovenskih škofov

V noči s sobote na nedeljo, 30.-31.10., premaknemo urine kazalce na zimski čas.

30. NEDELJA MED LETOM

»Pojdi, tvoja vera te je rešila!«
(Mr 10;52)

Jakob in Janez skušata za sebe pri Jezusu izposlovati privilegij. To seveda ne ostane skrito ostalim apostolom, in preden bi se vnel prepir, Jezus razloži, da je Božja logika drugačna od človeške. Učencem takrat in tudi nam danes pogosto ni lahko razumeti te, na glavo obrnjene, lestvice, ko ima služenje prednost pred nadvlado in ponižnost prednost pred vzvišenostjo. Ta svet hrepeni po moči, bogastvu in nadvladi, ne želi služiti, pač pa vladati in ta najstarejša skušnjava sveta je še kako živa, vabljiva in nevarna še dandanes – tudi za nas! Zato tudi nas Jezus opominja, da On sam ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi On stregel. S tem tudi nam postavlja mnogo vprašanj – komu služim, strežem jaz in ALI SPLOH služim? Vidim, slišim koga ob sebi ali sem slep, kot je bil Bartimaj, ki pa je premogel izjemno zaupanje in vero v Jezusa? Bartimaj je svojo slepoto seveda priznal in prosil Jezusa milosti. Ne ozdravljenja, prosil je milosti, usmiljenja. Ni se ustrašil niti ustavil pred tistimi, ki so ga hoteli utišati in njegov klic je dosegel Jezusa. Vera, ki jo je jasno in glasno izpovedal Jezusu, ga ozdravi njegove slepote. Mi nismo slepi, naše oči vidijo. Kaj pa naše srce in naša duša? Gledata in vidita ali sta zaslepljena in niti ne čutita potrebe po Jezusovi milosti?