Novice

S ponedeljkom, 12. aprilom 2021, se zopet dovoljuje udeležba vernikov pri sv. maši. Več v navodilu škofov.
Verouk še vedno poteka na daljavo.

Vsem, ki ste se v teh dneh spomnili župnije z nakazilom na TRR se iskreno zahvaljujemo. Bog povrni!

BELA NEDELJA, 11.04.2021

Verjeti ali vedeti? To ni vprašanje - Delo

Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!
(Jn 20;29)

Dogodek, ko Tomaž kategorično zavrne, da bi veroval, ne da bi videl, je današnjemu svetu tako zelo blizu. Za vse, kar naj bi verjeli, počeli, izpolnjevali zahtevamo dokaz in utemeljitev, kako, čemu in zakaj. Jezus bi se povsem upravičeno lahko razjezil in Tomaža “nekam poslal”, saj je bil njegov učenec in je vedel vse, kar je Jezus o sebi povedal in napovedal. Vendar ne! Jezus se odzove na Tomažev dvom mirno in dobrohotno. Pridi, poglej, prepričaj se, položi prst in dlan, preveri! In ne bodi neveren, ampak veren! Tomažev odgovor je čudovit, kratek, a vse izpovedujoč: “Moj Gospod in moj Bog!” Jezus na te besede postavi “blagor” za vse prihodnje rodove, ki ne vidijo, a verujejo.

Jezus z odgovorom na Tomažev dvom daje upanje tudi nam: včasih ne znamo, ne zmoremo in podvomimo. Jezus nas čaka, da tudi ta dvom prinesemo predenj, se zazremo vanj in ta dvom premagamo. Ne obsoja, kot ni obsojal Tomaža, pač pa nas čaka, da umiri naš dvom, nemir in da tudi nam pokaže svoje rane ter nam podari svoj mir. Mir, ki ga svet ne more dati.

Gospod, pomnoži nam vero!

Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni pod okriljem Marije Pomočnice kristjanov
in svetega Mihaela!

Vsak človek hrepeni po tem, da ve, komu pripada, da ve, čigav je. Tako je za vsakega kristjana najprej pomembno, da ve, da pripada Kristusu. Takoj nato pa, da ve, kateri skupnosti na določenem območju, kjer živi, pripada. Tudi mora vsak čolnar vedeti, kje je privez njegove barke. Kakor naj bi vsak človek imel svoj dom, od koder bi prihajal in kamor bi se vračal, tako naj bi tudi vsak kristjan vedel, kje je njegov krščanski dom. Za vsakega kristjana bi to pomenilo, da ve, katera je njegova župnijska ali farna cerkev. Beseda fara izhaja iz nemške besede die Pfarre, ki pa je izpeljanka iz poznolatinske parochia, ta pa zopet izhaja iz grške besede paroikia, in pomeni soseska.

ŽUPNIJA je osnovna celica Katoliške cerkve. Izraz pomeni SKUPNOST, ki jo vodi župnik. Skupni besedni koren imamo tudi z drugimi slovanskimi jeziki: župa, županija, ban, pan, kagan, bajan. Gre za zgodovinske izraze, ki segajo v zgodnji srednji vek ali še dlje v preteklost. Pomenijo zaključene geografske enote določene upravne entitete oziroma njihovega vodje. Že etimološki izraz pomeni, da gre za nekaj skupnega. V duhovnem smislu pa pomeni, da vem, kje sem doma, da vem, komu pripadam. Vsi, ki smo krščeni, smo Cerkev z veliko začetnico, cerkev z malo začetnico pa pomeni stavbo, kjer se skupnost, imenovana Cerkev, srečuje. Kakor v vsej Katoliški cerkvi (mimogrede: katoliški pomeni vesoljni, vseobsegajoči), tako tudi v župniji velja, da življenje skupnosti sloni na treh temeljih: na oznanjevanju nauka Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, na slavljenue ali praznovanju v bogoslužju ter na dejavni ljubezni do bližnjega.

Naselja Orehek in Drulovka s cerkvijo nadangela Mihaela ter Breg ob Savi s cerkvijo Matere Božje Pomočnice kristjanov so do leta 1983 pripadala pražupniji Kranj – Šmartin. Sedaj sestavljajo novo župnijo in potruditi se moramo, da bomo čimveč naredili za edinost v župniji, ki jo tvorimo in ji pripadamo.

Ciril Plešec, župnik